• Dentapiro Slide 02

Služby

 • Ústní hygiena

  Instruktáž zubní hygieny: individuálně vybereme pacientovi nejvhodnější pomůcky pro čištění zubů i mezizubních prostor, se kterými následně provádíme instruktáž techniky čištění, dáváme velký důraz na motivaci pacienta k řádnému čištění zubů a péči o celou dutinu ústní

  Šetrné odstranění nánosů povlaku a zubního kamene: k odstraňování zubního kamene používáme podle potřeby speciální ruční nástroje (scalery, kyrety) a ultrazvuk

  Depurace a opískování (air-flow) zubů: provádíme odstranění pigmentací z povrchu zubů pomocí speciálních rotačních kartáčků a depuračních past, a také metodou šetrného a jemného pískování (air-flow)

  Výsledkem je dokonale hladký povrch zubů, který podpoří hojivé procesy v dásni a zpomalí opětovné usazování povlaku a zubního kamene.

  Dentální hygienu doporučujeme absolvovat pravidelně každého půl roku.

  Vhodné hygienické pomůcky je možné u nás také zakoupit.

  Co je zubní kámen a jak vzniká?

  Zubní kámen je prakticky mineralizovaný zubní plak (neboli zubní povlak). Vzniká ukládáním solí rozpuštěných ve slině do povlaku přítomného na povrchu zubů. Plak mineralizací ztvrdne a již není možné jej odstranit zubním kartáčkem. Pravidelně a pečlivě prováděnou zubní hygienou lze proto tvorbě zubního kamene předejít nebo ji alespoň omezit na minimum.

  Zubní kámen je v ústech zdrojem obrovského množství bakterií poškozujících parodont a zároveň je také mechanický iritátor gingivy (dásně). Poškozuje úpon dásně u krčku zubu a spolupůsobí tak při vzniku parodontálních chobotů, a následně prohloubení parodontitidy. Zároveň znemožňuje opětovné uchycení dásně u parodontálních chobotů již vzniklých, a tím zabraňuje jejich vyhojení. Pokročilá parodontoza se vyznačuje zvětšující se viklavostí zubu, hnisavou exsudací z parodontálního chobotu a končí úplnou ztrátou zubu.

 • Záchovná stomatologie a Endodoncie

  Záchovná stomatologie

  Tento obor se zabývá převážně ošetřením tvrdých zubních tkání, tedy ošetřením kazu, ev. úrazu a jejich komplikací. Při ošetření se snažíme zachovat co největší část vlastních dosud nepoškozených tvrdých zubních tkání.

  Zubní kaz je bakteriemi způsobené infekční onemocnění, které napadá tvrdé zubní tkáně. Kazivá léze začíná rozkladem anorganické složky skloviny, tedy demineralizací. Postupně dochází ke zhroucení organické kostry skloviny a vzniká kavita (otvor). Kaz se působením bakteriálních metabolitů (převážně kyselin) šíří tvrdými zubními tkáněmi (nejdříve sklovinou, poté dentinem neboli zubovinou) do hloubky zubu směrem k zubní dřeni. Zubní dřeň je tvořena nervově-cévním svazkem, tedy nervem a cévami. Pokud bakteriální infekce prostoupí až do zubní dřeně, dochází k jejímu zánětu, neboli zánětu nervu. Tento zánět je nevratný a po čase vždy dochází k nekróze (odumření) nervu.

  1. Pokud zubní kaz zůstal lokalizován jen v rámci tvrdých zubních tkání a nezasáhl zubní dřeň (nerv), používáme v naší ordinaci k jeho ošetření tyto druhy výplní:

  Amalgámové výplně

  Amalgámy jsou slitiny rtuti s jinými kovy. Moderní dentální amalgámy obsahují kromě rtuti také zj. stříbro, cín a měď.

  Rozlišujeme dva druhy amalgámů:

  1. tzv. non-gamma-2 amalgámy (amalgámy gamma-2-fázi netvořící)

  • objemová stabilita = při tuhnutí nedochází k objemovým změnám amalgámů, tím i k tvorbě nežádoucí spáry mezi okrajem výplně a stěnou kavity, tedy nečistitelného místa s ideálními podmínkami pro vznik sekundárního kazu (kazu pod výplní)
  • výborná leštitelnost (stříbrný vzhled)
  • neuvolňují rtuť do organismu
  • pevnost a odolnost ke žvýkacím silám
  • antibakteriální vlastnost (vhodné zejména do míst, kde nelze udržet řádnou orální hygienu)
  • hrazeny pacientem

  2. Konvenční amalgámy gamma-2-amalgámy (amalgámy gamma-2-fázi tvořící)

  • objemová nestabilita, tvorba spáry, a následně tvorba sekundárního kazu (kazu pod výplní)
  • uvolňování rtuti do organismu
  • nižší životnost výplně
  • hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

  Fotokompozitní výplně

  Fotokompozitní pryskyřice patří mezi tzv. adhezivní materiály. Tyto materiály se vyznačují pevnou chemickou, ev. mikromechanickou vazbou k tvrdým zubním tkáním (na rozdíl od amalgámových výplní, které drží v kavitě pouze mechanicky, potřebují tedy podsekřivá místa). Umožňují lékaři postupovat při preparaci (vrtání) maximálně šetrně, tedy odstranit tvrdé zubní tkáně pouze v rozsahu kazivého ložiska a nevytvářet žádné podsekřiviny ve zdravé tvrdé zubní tkáni.

  Fotokompozitní výplně jsou vhodné do frontálního (předního) úseku chrupu, kde splňují vysoké estetické nároky. Fotokompozita se vyrábí v široké škále barevných odstínů. Fotokompozitní výplně jsou vhodné i do postraního úseku, ale jejich použití je limitováno rozsahem výplně, zatížením ve skusu a dostatečnou vrstvou kvalitní skloviny po obvodu kavity, která je nutná pro vazbu fotokompozitní výplně k zubu.

  Tento druh výplní je v porovnání s amalgamovými náročnější na dokonalou ústní hygienu.

  Skloionomerní cementy

  Skloionomerní cementy patří také mezi adhezivní materiály. Vyrábí v různých odstínech bílé barvy. Jejich velkou výhodou je schopnost uvolňovat do okolí fluoridové ionty a působit tak do jisté míry protektivně proti vzniku nového zubního kazu. Díky této vlastnosti jsou skloionomery hojně využívány především v dětské stomatologii.

  Nepřímé výplně

  Nepřímé výplně jsou zhotovovány ve spolupráci s laboratoří. Podle rozsahu a lokalizace výplně rozlišujeme tzv. inlaye, onlaye a overlaye. K jejich výrobě se používají kompozitní pryskyřice nebo keramické materiály.

  Endodoncie

  2. V případech, kdy bakteriální infekce prostoupila tvrdými zubními tkáněmi a zasáhla dřeňovou dutinu zubu (nerv), nelze již zub vyléčit samotnou výplní. K odstranění infekce, případně zbavení bolesti, je nutné ošetřit kořenový systém zubu. To znamená:

  • odstranit postižený nerv
  • stanovit pracovní délku jednotlivých kořenových kanálků (pomocí apexlokátoru, příp. radiovisiografie), důkladně mechanicky pročistit, opracovat (pomocí strojového techniky) a vydesinfikovat systém kořenových kanálků, a tím potlačit zánět
  • na závěr vyplnit opracovaný a vydesinfikovaný systém kořenových kanálků materiálem, který hermeticky a homogenně utěsní kořen a zabrání tak jeho znovuosídlení bakteriemi a předejde tak pozdějšímu vzniku infekčního ložiska na hrotu kořene (váčku).

  Zároveň je nutné, aby byl tento materiál dobře tolerován organismem, bez nežádoucích vedlejších účinků, nealergenní a co nejtrvanlivější.

  Pro ošetřování kořenů používáme pouze nejmodernější postupy a prověřené, vysoce kvalitní materiály. Plníme různými formami gutaperči, a to jak gutaperčou za studena, tak i nahřátou gutaperčou (Beefill). K plnění používáme různé kondenzační i jiné techniky, eventuálně jejich kombinace, např. techniku laterální kondenzace, vertikální kondenzace.

 • Dětská stomatologie

  Naše ordinace není specializovaným pedostomatologickým pracovištěm. V rámci komplexních služeb ošetřujeme děti našich registrovaných pacientů.

  V současné době se doporučuje navštívit s dítětem stomatologa poprvé po dovršení jednoho roku věku, pokud nenastanou nějaké obtíže, které by bylo třeba řešit dříve (např. úraz, atd.). První návštěva by měla být pro dítě hlavně seznámením s prostředím a lidmi, návázáním kontaktu. Proto je nesmírně důležité neodkládat ji do doby, kdy sami doma objevíte nějaký problém. Včasná prevence problémů v tomto případě ušetří dítěti nejen tvrdé zubní tkáně, ale hlavně případné psychické trauma ze zákroku na již bolestivém zubu, a zabrání vytvoření negativního vztahu k lékaři a stomatologickému ošetření obecně.

  MUDr. Dita Řehořová Hrušecká se zabývá ošetřováním zj. dětských pacientů s poruchami autistického spektra, kde se snaží využívat principů Aplikované behaviorální analýzy. Pro pochopení chování a učení dětí s PAS absolvovala v r. 2018 RBT kurz ABA, a nadále se v této metodě vzdělává. Pokouší se o ošetřování dětí s nejrůznějšími poruchami chování a učení, mentálními a tělesnými postiženími. Při ošetřování dětí klademe velký důraz na spolupráci rodičů, bez které toto ošetření není u nás možné.

 • Protetická stomatologie (zubní náhrady)

  V případě, že dojde ke ztrátě velkého množství tvrdých zubních tkání korunky zubu nebo dokonce ke ztrátě celého zubu, či skupiny zubů, následuje tzv. protetické ošetření neboli ošetření zubní náhradou.

  Naše zubní ordinace umožňuje zhotovení těchto typů zubních náhrad:

  • fixní zubní náhrady 
   • korunky a můstky
   • kompozitní inlaye, onlaye a overlaye
   • keramické fazety
   • lité kořenové nástavby z náhradních kovových slitin
  • snímací zubní náhrady 
   • částečné (sponový systém, zásuvný systém, hybridní a skeletové náhrady)
   • celkové

  Dále zhotovujeme všechny protetické práce nesené zubními implantáty.

  Všechny protetické výrobky zhotovujeme ve spolupráci se Zubní laboratoří Pavly Uhlířové a JS Lab.

 • Stomatologická chirurgie

  Provádíme všechny typy ambulantních chirurgických výkonů.

  V případě komplikovaných chirurgických výkonů odesíláme pacienty na specializované stomatochirurgické pracoviště.

 • Implantologie

  K implantaci odesíláme na specializované stomatochirurgické pracoviště, kde je pacientovi poskytnuta komplexní péče od samotné implantace fixtury (titanového dentálního implantátu) až po případné zhotovení protetické práce na vhojený implantát.

  Co je implantace?

  Implantací rozumíme náhradu jednoho zubu, několika zubů, event. zubů celé čelisti titanovými implantáty zavedeným do kosti horní či dolní čelisti. Na titanovou náhradu zubu se zhotoví fixní korunka, můstek, event. rozsáhlejší náhrada. Tímto způsobem je možné nahradit ztracený zub či více zubů bez nutnosti obrousit zdravé zuby ohraničující mezeru a spojovat je v můstek, je možné výrazně zlepšit kvalitu života pacienta změnou snímací náhrady za náhradu fixní, tedy pevnou.

  Jedná se o výkon ambulantní prováděný vždy v místním znecitlivění.

  Co jsou zubní implantáty?

  Jedná se o titanové zubní implantáty ve tvaru válce plně nahrazující ztracený zub nebo skupinu zubů. Titanový implantát se speciální úpravou povrchu je výborně přijímán lidským organismem a redukuje dobu vhojení implantátu na 6 týdnů, poté se zhotovuje protetická práce.

 • Parodontologie

  Parodontologie se zabývá ošetřením parodontu neboli tkání obklopujících zuby (tedy vazivový závěsný aparát zubu, zubní cement, dáseň a alveolární výběžky čelistních kostí).

  V obecném povědomí dosud přetrvává mylný názor, že zdravý zub je zub bez kazu. Pro správnou funkci celého chrupu je neméně důležitý i zdravý parodont. Není výjimkou, že pacienti s takzvaně "zdravými zuby" ztrácejí pro extrémní viklavost zuby bez jediné výplně.

  Vnější projevy parodontitidy jsou:

  • krvácení dásní
  • hnisavá exsudace (vytékání hnisu z dásní)
  • tvorba parodontálních chobotů
  • zápach z úst
  • později viklavost zubů až jejich ztráta

  Neléčená parodontitida vede k nezvratné ztrátě postižených zubů!

  Léčba parodontitidy:

  1. První fází léčby je vždy tzv. konzervativní terapie – odstranění všech příčinných či podpůrných faktorů onemocnění. Zde zahrnujeme: odstranění zubního kamene, tzv. subgingivální kyretáže, atd. Všechny výkony jsou prováděny v lokální anestezii, tedy bezbolestně.
  2. Druhou fází je fáze operativní. Operační zákroky zajišťujeme ve spolupráci se specializovaným parodontologem.
  3. Třetí fází velmi důležitou je tzv. recall neboli pravidelné kontroly stavu léčeného parodontu.

  Onemocnění parodontu lze vždy předejít řádnou a pravidelnou dentální hygienou!

 • Estetická stomatologie

  Společným zájmem lékaře a pacienta je zub nejen kvalitně ošetřený, ale také jeho kosmeticky a esteticky vyhovující vzhled, zejména v předních úsecích chrupu. K dosažení tohoto cíle využíváme nejmodernějších postupů a materiálů.

  K možnostem současné estetické stomatologie dostupné v naší ordinaci patří:

  • odstranění pigmentací pomocí Air-flow (pískování)
  • bělení zubů (domácí, ordinační)
  • estetické fazety
  • bílé výplně
  • celokeramické korunky a můstky
 • RTG

  Rentgenové vyšetření je nepostradatelnou součástí komplexního vyšetření pacienta a zhotovuje se dnes naprosto běžně. Je zhotovován jednak při vstupním vyšetřením pacienta, jednak při preventivních prohlídkách.

  Rentgenové snímky využíváme:

  • k odhalení zubního kazu, který není patrný zrakem při vyšetření v dutině ústní (např. zubní kaz pod výplní, počínající kaz mezizubního prostoru),
  • k odhalení infekčního ložiska na hrotu kořene (tzv. váčku), příp. většího útvaru v kosti (cysty),
  • k odhalení polohy třetích stoliček (zubů moudrosti), nadpočetných zubů, zadržených či nepříznivě uložených zubů, dále ponechaných kořenů zubů,
  • ke zhodnocení stavu čelistních kostí, čelistních dutin, čelistního kloubu, stavu závěsného aparátu zubů, atd.

  Naše zubní ordinace je vybavena digitálním radiovisiografickým přístrojem ortopantomogramem, které nám umožňují okamžité zobrazení vytvořeného snímku dané situace v dutině ústní na monitoru počítače.

 • Ošetření v anestezii

  Některé výkony prováděné zubním lékařem mohou být více či méně bolestivé, a to podle individuálního vnímání pacienta. Existují však prostředky, které nám umožňují provádět stomatologické ošetření bezbolestně.

  V místním znecitlivění (anestezii) je možné provádět nejen chirurgické výkony, ale i běžné stomatologické ošetření.

 • Celková anestezie, analgosedace a zubní ošetření

  V naší stomatologické ambulaci provádíme ošetření nespolupracujících dětských pacientů v celkové anestezii, ev. v analgosedaci, ve spolupráci s anesteziologem a anesteziologickou sestrou. 

  Pacienta a jeho zákonného zástupce si nejdříve zveme na odbornou konzultaci, při níž dostávají veškeré informace ohledně průběhu anestezie a plánovaného ošetření, veškerou dokumentaci k vyplnění potřebnou pro anesteziologa, anamnestický dotazník a souhlas s ošetřením. Dále jsou seznámeni s cenou výkonu celkové anestezie, která v soukromých zařízeních není hrazena zdravotní pojišťovnou, a stomatologického ošetření, které se liší dle výkonu na jednotlivých zubech. Je nutné donést od svého ošetřujícího zubního lékaře žádanku, vč. rentgenových snímků (panoramatický rentgenový snímek by neměl být starší než 3 měsíce), abychom věděli, které zuby bude potřeba ošetřit a jaký je jejich současný stav. Tato zhruba 30 minutová konzultace je zpoplatněna částkou 500,-.

  Celkovou anestezii a analgosedaci provádí lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a resuscitace a je přítomen po celou dobu výkonu spolu s anesteziologickou sestrou. Ošetření v sedaci provádíme na pracovišti s příslušným personálním a přístrojovým vybavením stanoveným vyhláškou, schváleným regionálně příslušnou hygienickou stanicí a povolením zdravotního odboru příslušného správního celku.

  V našem stomatologickém zařízení probíhají stomatologické výkony v celkové anestezii a analgosedaci ambulantně, pacient je tedy po výkonu propuštěn ještě tentýž den domů. Po propuštění je nutný odvoz automobilem, a to v doprovodu dvou dospělých osob. Je nutné po celý den zachovat klidový režim pacienta, odpočívat a být pod dozorem dospělé osoby.

  Po ošetření chrupu je velmi důležitá navazující spolupráce s ošetřujícím zubním lékařem pacienta a dentální hygienistkou. Pravidelné preventivní prohlídky jsou nezbytné k navázání důvěry mezi malým pacientem a lékařem, pravidelné návštěvy dentální hygienistky slouží k osvojení správné domácí hygieny nejen dětí, ale i rodičů, kteří se na orální hygieně dítěte aktivně podílí, a která je pro zachování provedeného ošetření klíčová! Zároveň se těmito návštěvami dítě učí spolupracovat a nemít strach z prostředí zubní ordinace a zubního ošetření.

  Poskytovaná péče v oblasti anesteziologie:

  1. ANALGOSEDACE

  Analgosedací rozumíme stav polospánku, který je navozený podáním zklidňujících léků a léků tlumící bolest. Při tomto stavu je potlačeno vnímání bolesti a úroveň vědomí je snížena tak, aby si pacient výkon nepamatoval a nepříjemný a bolestivý zákrok toleroval. Pacient si celou dobu dýchá sám, dokáže reagovat na výzvu a je možné jej rychle přivést k vědomí.

  Pro koho je analgosedace určena?

  Analgosedace je ve stomatologii vhodná pro pacienty, kteří mají zvýšený práh bolesti, zvýšený dávivý reflex, špatně tolerují běžné i komplikované stomatologické zákroky. U dospělých pacientů je vhodná jak pro konzervační, tak chirurgické výkony, u dětí pouze pro jednoduchý a rychlý chirurgický zákrok, nikoliv pro kompletní sanaci chrupu!

  Jak analgosedace probíhá?

  Léky jsou pacientovi podávány intravenózně (tj. žilním přístupem nejčastěji v horní končetině). Po skončení výkonu je pacient přiveden rychle k vědomí, a pokud vše probíhá bez komplikací, je možné jej během 30-60 minut propustit v doprovodu druhé osoby domů. Pacient po dobu 24 hodin nesmí řídit motorová vozidla, požívat alkoholické nápoje a podepisovat důležité dokumenty.

  Nežádoucí účinky a komplikace

  Komplikace při analgosedaci se vyskytují zřídka. Nejčastěji jde o nevolnost, zvracení, bolest hlavy, přetrvávající spavost, vdechnutí obsahu žaludečního obsahu, zástava dechu, alergická reakce, ev. anafylaktický šok. Může se vyskytnout také tzv. paradoxní reakce, což je stav zmatenosti a hyperaktivity. Vše je řešitelné na místě ošetření. V případě ambulantního zařízení je pacient po zaléčení záchrannou službou převezen do nemocnice v doprovodu lékaře.

  2. CELKOVÁ ANESTEZIE (CA)

  Celková anestezie (CA) je stav řízeného bezvědomí. Při tomto stavu nevnímá pacient žádnou bolest ani ostatní vjemy. Je připojen na dýchací přístroj a po celou dobu výkonu i po něm monitorován.

  Pro koho je celková anestezie určena?

  Celkovou anestezii využíváme pro kompletní sanaci chrupu zj. malých dětských pacientů a pacientů mentálně postižených, a dále u pacientů, kteří nezvládnou zubní ošetření v analgosedaci.

  Předoperační vyšetření

  Před každým výkonem v celkové anestezii je nutné absolvovat předoperační vyšetření, které provede Váš praktický lékař pro děti a dorost nebo praktický lékař pro dospělé, ev. internista. Předoperační vyšetření zahrnuje klinické vyšetření pacienta, vyšetření krve, ev. moči, v případě potřeby vyšetření příslušným specialistou. Předoperační vyšetření by nemělo být starší než 1 týden před plánovaným výkonem.

  Jak celková anestezie probíhá?

  Před úvodem do celkové anestezie je nutné zajistit žilní přístup v horní končetině, kterým budou podávána anestetika a infůzní roztoky. Po zajištění žíly se aplikuje anestetikum, po kterém pacient během několika vteřin usíná. Ihned poté jsou zajištěny dýchací cesty intubací, čímž je zabráněno vdechnutí žaludečního obsahu. Po této přípravě je prováděn stomatologický zákrok. Po skončení zákroku je celková anestezie ukončena, pacient se po chvíli probouzí a je odpojen od dýchacího přístroje. Následně je pacient přenesen či převeden do dospávacího pokoje, kde je nadále sledován a monitorován. Pokud byl operační výkon i celková anestezie bez komplikací, pacient může být anesteziologem propuštěn po 2-4 hodinách do domácí péče, vždy v doprovodu. Pacient dostane poučení o provedeném stomatologickém zákroku a celkové anestezii, dále je mu předán telefonní kontakt na anesteziologa pro případ nutné konzultace. 

  Nežádoucí účinky a komplikace

  Mezi nežádoucí účinky celkové anestezie patří nevolnost, zvracení, bolest hlavy, bolest svalů, přetrvávající útlum po výkonu, pocit škrábání v krku po intubaci, obtížné zajištění dýchacích cest při anatomické odlišnosti vstupu do hrtanu.Velmi vzácně se může vyskytnout alergická reakce, ev. anafylaktický šok, nečekaný pokles krevního tlaku, nečekané nepřiměřené zpomalení srdeční frekvence po úvodu do anestezie, maligní hypertermie, arytmie. Nežádoucí účinky, které mohou ohrozit zdraví pacienta, se vyskytují skutečně velmi zřídka, nicméně pacient o nich musí být poučen.

  Orientační ceník ošetření v celkové anestezii a analgosedaci:

  • Konzultace před CA a analgosedací (30 min.) – 500,-
  • Celková anestezie u dětí (2 hod.) – od 9.500,-
  • Celková anestezie u dospělých (2 hod.) – od 12.000,-
  • Analgosedace u dětí – od 5.500,-
  • Intraorální snímek – hradí ZP
  • Panoramatický snímek (OPG) – 700,-
  • Lokální anestezie – hradí ZP
  • Extrakce dočasného zubu – hradí ZP
  • Extrakce stálého zubu – hradí ZP
  • Skloionomerní, amalgámová výplň (dočasný zub) – hradí ZP
  • Fotokompozitní výplň (dočasná zub) – od 1.000,-
  • Fotokompozitní výplň (stálý zub) – od 1.500,-
  • Preventivní pečetění fisur – od 900,-
  • Endodontické ošetření dočasného zubu – od 5.000,-
  • Dětská dentální hygiena + fluoridace – 800,-
  • Dentální hygiena + fluoridace – 1.500,-

Adresa ordinace

 • Zdravotní středisko Konstancie, Dělnická 53, 624 00 Brno
 • Privátní stomatologická ordinace se nachází v 2. nadzemním podlaží Zdravotního střediska Konstancie

Spojení MHD

 • tram. 1, 3, 11 – zastávka Svratecká
 • trolejbus 30, 36 – zastávka Svratecká

Recepce

 • Telefon: +420 546 210 170
 • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Objednávání pacientů možné pouze na recepci zubních ordinací v uvedenou pracovní dobu telefonicky nebo mailem.
 • Provozní doba recepce:
  • Po-Čt: 8:00-12:00

Ordinační hodiny

Zubní lékaři

 • Po-Čt: 8:00 - 15:00
 • Pá: 8:00 - 13:00 (pouze konzultace)
 • Polední přestávka: 12:00 - 12:30

Dentální hygiena: 

 • Út, St, Čt: 7:00-15:30

Personál ordinace

 • Lékaři: MUDr. Dita Řehořová Hrušecká
 • Dentální hygienistka: Bc. Gabriela Župková
 • Zdravotní sestra: Petra Hošková, DiS.
 • Recepční: Milada Pokorná

Kontakty

 • MUDr. Dita Řehořová Hrušecká  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.